Treningsgruppe for barn og ungdom

Høst og vår arrangerer vi  treningsgrupper på Buldrehallen. Målet for gruppene er at alle skal føle mestring og glede gjennom klatring og lek. De får lære grunnleggende klatreteknikker og får kjennskap til flere begreper innen klatring. Instruktørenes oppgave er å kunne se hver deltager sine behov, og prøve å tilrettelegge ut ifra nivået i gruppen.

 

Her er det lav terskel, og fokuset er at det skal være gøy!

For mer info og påmelding send mail til post@buldrehallen.no